Aankondiging Zobacz jak ogłosić rozwód

Zobacz jak ogłosić rozwód

Geen afbeelding beschikbaar
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo podmiot uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego albo zatwierdzonego przez sąd, jeżeli przeprowadzenie okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w czasie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej opłaty z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Aanbieding:

Contact: Zuzanna, Krosno, tel. 5465573030, email: jzuzanna-1105@interia.pl
Datum toegevoegd: 12-04-2020