Aankondiging Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie zrobimy

Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie zrobimy

Geen afbeelding beschikbaar
Wprowadzone przemiany w Systemie Informacji Oświatowej. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów jednostek obsługujących jednostki oświatowe, osób zajmujące się sporządzaniem sprawozdań SIO, a zarówno pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Aanbieding:

Contact: Mariusz, Gdańsk, tel. 6668929405, email: mariusz_w48@tlen.pl
Datum toegevoegd: 02-04-2020