Aankondiging Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Geen afbeelding beschikbaar
Sprzedam książkę ile trzeba przechowywać sprawozdanie finansowe jest Rachunek zysków i strat za rok 2019 – znaczenia i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie zmian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z aktywności 2019, Deklaracja kontynuowania działalności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego również odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – zasady ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Aanbieding:

Contact: Sylwester, Siedlce, tel. 7795337857, email: sylwester_i1092@tlen.pl
Datum toegevoegd: 08-12-2019