Aankondiging Sprzedam postępowanie karne nowe

Sprzedam postępowanie karne nowe

Geen afbeelding beschikbaar
W artykule położono napór na przedstawienie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone zostały rozpatrywania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to lecz zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały również zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakże i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz inkwizycyjności postępowania karnego.

Aanbieding:

Contact: Matylda, Sosnowiec, tel. 7557517559, email: cmatylda_p1398@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 15-03-2020