Aankondiging Sprzedam najnowsza stronę www

Sprzedam najnowsza stronę www

Geen afbeelding beschikbaar
Zapraszam na nasza stronę www o kodeksie pracy. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie przemiany jednakże będą miały swoją konsekwencję. Według śmiałych artykułów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Według nowego kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu za wiadomy rok, w tym samym roku, ma termin na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do samego końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, urlop przepadnie. Duże przemiany zostaną wprowadzone zarówno w obszarze prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł przewodzić i przechowywać dokumentację w kwestiach związanych ze stosunkiem pracy również akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Kolejne zmiany wprowadzane w kodeksie pracy powodują, że coraz częściej możliwe są przypadki, podczas gdy w ciągu dnia roboczego przypadają także okresy pracy, jakże i różne nieobecności rozliczane godzinowo. Powstaje więc pytanie, jak rozliczyć dodatkową pracę przypadającą w takich dobach. Bywa też, że po dłuższych urlopach kierownicy czasem wzywają pracownika do pracy wcześniej niż o godzinie zaplanowanej w rozkładzie. To także powoduje problem z rozliczaniem takiej pracy. Pojawiają się też obiekcje przy rozstrzyganiu, innymi słowy dana nadgodzina będzie dobowa, oznacza to średniotygodniowa.

Aanbieding:

Contact: Jagoda, Gdynia, tel. 6906250803, email: jagoda_k152@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 09-12-2019