Aankondiging Sprzedam kodeks karny kto obraża

Sprzedam kodeks karny kto obraża

Geen afbeelding beschikbaar
Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dzieło doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości artykułów zawartych także w części ogólnej, szczególnej, jakże i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks zdyscyplinowany Komentarz stanowi skrupulatne i wszechstronne wyrażenie omowne wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce

Aanbieding:

Contact: Jagoda, Kraków, tel. 7183634382, email: jagoda_1533@o2.pl
Datum toegevoegd: 19-06-2020