Aankondiging Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Geen afbeelding beschikbaar
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku lektura przygotowana poprzez doświadczonych specjalistów, jacy dokładnie i wyczerpująco omawiają zagadnienia związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego również według wzorów MSR/MSSF, jakim sposobem i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy nader szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne związane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie również polskich, w jaki sposób i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w pożyteczne i zadania z rozwiązaniami, wynikające również z treści standardów, jak i interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Aanbieding:

Contact: Matylda, Zawiercie, tel. 6003980134, email: pmatylda_z1167@o2.pl
Datum toegevoegd: 19-12-2019