Aankondiging Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Geen afbeelding beschikbaar
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny napór zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na przeróżnych poziomach zarządzania), jakże także na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jak największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie wyobrażenie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, idea narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, idea narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, impuls narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu dodatkowo powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Aanbieding:

Contact: Anna, Suwałki, tel. 6588890211, email: lanna_r260@poczta.pl
Datum toegevoegd: 07-12-2019