Aankondiging Kupię dla kancelarii wszystko o spółkach

Kupię dla kancelarii wszystko o spółkach

Geen afbeelding beschikbaar
Kupię poradniki o podatki w spółce komandytowej. Spółka celowa a konsorcjum Łączenie posiadanych zasobów pozwala zwiększyć konkurencyjność na rynku i zdywersyfikować ryzyko spojone z udziałem w projekcie, co w następstwie umożliwia realizację dużych i ciekawych przedsięwzięć podmiotom, które działając w pojedynkę, nie byłyby w stanie np. zdobyć przetargu i samodzielnie podjąć się wykonania zamówienia. Chęć zwiększenia osiąganych zysków, a co za tym idzie pragnienie aktywnego udziału w obrocie gospodarczym sprawiają, że przedsiębiorcy podejmują decyzje o połączeniu swych sił i wspólnym udziale w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Pojawia się wówczas pytanie, w jakiej formie prawnej najdogodniej można byłoby osiągnąć wspólny cel.

Aanbieding:

Contact: Tymon, Krosno, tel. 5279113493, email: tymon.h864@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 22-12-2019