Aankondiging Kupię ciekawe książki z prawa

Kupię ciekawe książki z prawa

Geen afbeelding beschikbaar
Upłynie maksymalny zakres zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Duża zakres z Polski delegowanych zostało ok tys. osób czyli proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym, przemyśle, edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych. Pracownicy mobilni: Delegowanie to znaczy przeniesienie cudzoziemca do Polski? Omówienie zmian w ustawie o cudzoziemcach od lutego br. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa korzyści i warianty. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w zakresie przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). w tym w zawodach pożądanych na rzecz polskiej gospodarki. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT. Przeliczanie przychodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote. Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów. Metoda wyłączenie z progresją wyrażenie omowne przykładów. Metoda zaliczenia peryfraza przykładów. Ulga abolicyjna zasady jej stosowania. Podatkowe skutki oddelegowania pracownika dla pracodawcy. Opodatkowanie przychodów z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie osób wykonujących czynności w tym samym czasie na terenie kilku państw członkowskich. Obowiązki na rzecz nałożone na polskie podmioty delegujące do wykonywania czynności za granicą. Delegowanie osoby samozatrudnionej. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółowa analiza przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego). Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii zysków osiąganych za granicą. opodatkowanie uczniów i studentów. opodatkowanie artystów i sportowców. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. dochody marynarzy. inne dochody. Zasady zatrudniania cudzoziemców i delegowania cudzoziemców. Nowy typ zezwolenia - zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców z państw trzecich. Rejestr pracy cudzoziemców. Zezwolenie na pobyt czasowy - wysokie kwalifikacje zawodowe. Delegowanie zyskuje na znaczeniu.

Aanbieding:

Contact: Patrycja, Chorzów, tel. 7738616187, email: patrycja-g566@tlen.pl
Datum toegevoegd: 11-12-2019