Aankondiging Kontrola systemu HACCP

Kontrola systemu HACCP

Geen afbeelding beschikbaar
Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Aanbieding:

Contact: Aurelia, Inowrocław, tel. 7637855256, email: aurelia.z522@tlen.pl
Datum toegevoegd: 01-03-2020