Aankondiging Komornik Warszawa Wola

Komornik Warszawa Wola

Geen afbeelding beschikbaar
Komornik Sądowy blisko Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie Agnieszka Papińska Dzikowicz jest zgodny aż do prowadzenia egzekucji przeciwko Dłużnikom, których punkt zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby – znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego gwoli Warszawa Wola oraz stolica Polski Bemowo. Komornik Warszawa Bemowo prowadzi postępowania egzekucyjne nie na to samo w granicach swojej właściwości jakkolwiek i na terenie całego kraju, na zasadzie wyboru komornika przy użyciu Wierzyciela. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa społem spośród wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: Wierzyciel oświadcza, iż dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy spośród dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych oraz egzekucji. Składając wniosek do komornika należałoby podarować wszelkie znane informacje o Dłużniku. Znacznie to przyspiesza egzekucję oraz zwiększa jej skuteczność.

Aanbieding:

Contact: Witold, Szczecin, tel. 6006902511, email: witold.o614@poczta.pl
Datum toegevoegd: 06-06-2020