Aankondiging Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Geen afbeelding beschikbaar
Autorzy naszej strony www dokładnie omawiają: nowe, zmienione warunki w zakresie dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia newralgicznych pojęć (m.in.: danina transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty również podstawy prawnej dla dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po wyrażenie omowne przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, w jaki sposób zarówno elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), jakże i elementarnym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia złączone z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, szczególnie spojone ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Aanbieding:

Contact: Kevin, Ostrołęka, tel. 6361301146, email: jkevin_956@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 11-12-2019