Aankondiging Do sprzedania opracowanie z prawa finansowego

Do sprzedania opracowanie z prawa finansowego

Geen afbeelding beschikbaar
Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zadania obecnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy Finansów i prawa finansowego skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zadania ekonomiczne w teorii finansów publicznych, oświata o pieniądzu również funkcje banku centralnego, zadania prawa bankowego, budżet państwa również budżet jednostek samorządu terytorialnego, zadania prawa podatkowego, sprawność i teoria moralności w sektorze finansów publicznych. Lektura w szerokim zakresie omawia: międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego, administrację finansów publicznych, system pieniężny, prawo dewizowe, prawo walutowe, polskie prawo bankowe, prawo celne, prawo budżetowe, fundusze publiczne, prawo podatkowe, prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, dyscyplinę finansów publicznych, prawo finansowe samorządu terytorialnego.

Aanbieding:

Contact: Julian, Świdnica, tel. 5683619652, email: tjulian_n137@interia.pl
Datum toegevoegd: 09-03-2020