Aankondiging Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Geen afbeelding beschikbaar
Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów dodatkowo ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego pisarz sporządził wnikliwy katalog operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Aanbieding:

Contact: Andrzej, Głogów, tel. 7130412413, email: candrzej.e1083@tlen.pl
Datum toegevoegd: 05-03-2020