Aankondiging Biuro posiada do sprzedania

Biuro posiada do sprzedania

Geen afbeelding beschikbaar
Biuro posiada do sprzedania kiedy uchwała stowarzyszenia jest nieważna i obowiązki bilansowe i podatkowe powiązane z zamknięciem roku (inwentaryzacja, zlepek obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe). Dużo uwagi poświęcono także problemom związanym ze statusem organizacji pożytku publicznego w tym zwolnieniom podatkowym, otrzymywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowo obowiązkom sprawozdawczym. W osobnym rozdziale autor przedstawił normy rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym: zakładowy plan kont na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotowy wzorzec zarządzenia), sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.

Aanbieding:

Contact: Stefan, Konin, tel. 6773055404, email: wstefan.a643@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 25-12-2019